Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Cursus | Post Academisch Onderwijs

Actualiteiten pensioenrecht, pensioenuitvoering anno 2016

Datum
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
 
 Leiden

De actualiteitencursus pensioenrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van de meest actuele thema's binnen wet- en regelgeving en rechtspraak.

Meer informatie