Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Omgevingsrecht

Datum
donderdag 15 december 2016
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Het omgevingsrecht is voordurend in beweging. Zo is in 2016 het Activiteitenbesluit grondig aangepast, is er wijziging van de Wabo geweest met de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving, en heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepalingen inzake de uitvoering van de Crisis- en herstelwet onverbindend verklaard. Anna Collignon en Jan van Oosten zullen u bijpraten over deze en actualiteiten.

Onderwerpen


Algemeen

  • Rechtsbescherming (o.a. relativiteit en wijziging jurisprudentie belanghebbbenden)
  • Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving in de Wabo

Ruimtelijke ordening

  • Ladder van duurzame verstedelijking, leegstand en duurzame ontwrichting
  • Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (13e tranche)

Milieu

  • Wijziging van het Activiteitenbesluit (4e tranche)
  • PAS
  • Wet natuurbescherming

Actualiteiten Omgevingsrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.