Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Bestuursrecht

Datum
woensdag 7 december 2016
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Tijdens deze bijeenkomst worden de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden voor u op een rij gezet en in een breder thematisch kader geplaatst, een terugblik op hoofdlijnen, en wat dit betekent voor uw bestuursrechtpraktijk.  

Het bestuursprocesrecht is ingrijpend vernieuwd waarbij definitieve geschilbeslechting voorop staat. Met de nieuwe wetgeving terzake zijn de eerste ervaringen opgedaan. Een andere belangrijke ontwikkeling is de toegenomen aandacht voor misbruik van bestuursrecht. Bijvoorbeeld op het terrein van de Wet openbaarheid van bestuur en de dwangsomregeling bij overschrijding van beslistermijnen. Daarnaast zijn er de nodige andere actualiteiten waarvan u kennis moet nemen om in de bestuursrechtpraktijk goed beslagen ten ijs te komen. Een voorbeeld daarvan biedt de inwerkingtreding van de wet die een nieuwe regeling inhoudt van de schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Kortom, alle reden dus om aan deze cursus deel te nemen.

De cursus richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die zich verzekerd wil weten na afloop ervan weer helemaal “bij te zijn” wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen die in 2016 in het Bestuursrecht hebben plaatsgevonden, dan wel in 2017 naar verwachting op u af zullen komen. In uw drukke praktijk valt het immers niet mee om continu van alle ontwikkelingen in detail op de hoogte te zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden voor u op “een rij gezet” en in een breder thematisch kader geplaatst, een terugblik op hoofdlijnen, en wat dit betekent voor uw bestuursrechtpraktijk.

Onderwerpen zijn onder meer

  • Centrale begrippen Awb
  • Effectieve geschilbeslechting
  • Misbruik van recht
  • Toezicht en handhaving
  • Bestuurlijke boete
  • Schadevergoeding
  • Redelijke termijn
  • Bestuurlijke geldschulden
  • Nieuwe wetgeving

Actualiteiten Bestuursrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.