Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Cursus | Post Academisch Onderwijs

Actualiteiten Arbeidsrecht 2016

Datum
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
 
 Leiden

De jaarlijkse cursus Actualiteiten arbeidsrecht besteedt dit jaar veel aandacht aan de invloed van de invoering van de voor het arbeidsrecht van groot belang zijnde Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015. Daarnaast zullen de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en de overige actualiteiten uiteraard ook aan de orde komen.

Meer informatie