Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Cursus

Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Jan Hebly

Datum
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
 
 Leiden

In deze actualiteitencursus wordt nader ingegaan op actuele thema’s binnen het bouwrechtelijk aanbestedingsrecht. In het bijzonder zal worden ingegaan op de nieuwe Europese Richtlijn.

Voor meer informatie zie de website van het Juridisch PAO.