Universiteit Leiden

nl en

Festival

Weekend van de Leidse geschiedenis 2016 'Stad en ommeland'

Datum
donderdag 3 november 2016 - zaterdag 5 november 2016

Op 3, 4 en 5 november 2016 organiseert de Historische Vereniging Oud Leiden in samenwerking met diverse partners zoals Universiteit Leiden, Leidsch Dagblad, Stichting Historisch Leiden en het Hoogheemraadschap Rijnland, het Weekend van de Leidse geschiedenis 2016 met het thema 'Stad en ommeland'.

P.J. Bloklezing door Claudia Vandepoel: De smaak van de Leidse tuinbouw in de Gouden Eeuw

Hoe ontwikkelde de tuinbouw zich op het platteland rond Leiden in de gouden eeuw en welke rol speelde de toen nog relatief jonge Leidse Hortus Botanicus daarin? In 1590 kreeg de universiteit van de stad Leiden de beschikking over een tuin achter het voormalige klooster waar de universiteit gevestigd was, nu bekend als het academiegebouw. Men trok vervolgens in 1593 plantkundige Carolus Clusius (1525-1609) aan om hier een hortus botanicus aan te leggen met een mooie collectie planten. Het boek ‘De Neederlandsen hof’ van Henrik van Oosten (tweede druk, Leiden 1703) biedt een breed inzicht in de toenmalige kennis en inzichten (en plannen) en vertelt veel over de gebruiken en de nieuwe technieken van toen. Naast de productiemethoden en voorbeelden van de gewassen die werden geteeld, zullen ook enkele recepten worden besproken die gemaakt werden met deze gewassen.
Datum: Donderdag 3 november, 20.00 uur (zaal open 19.30 uur), toegang gratis
Locatie: Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73

Minisymposium ‘De periferie centraal’

In een ‘flitslezing’ geven diverse sprekers een blik op recent en lopend onderzoek over de regio Rijnland en op enkele dorpen in het bijzonder. Lokaalhistorische verenigingen zijn actief op een breed terrein, van archiefonderzoek tot oral history. Ook archeologisch is het Leidse ommeland letterlijk en figuurlijk in beweging en biedt de bodem steeds nieuwe verrassingen en uitdagingen. Emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis prof. dr. Dick de Boer zal als dagvoorzitter optreden. Hij werkt zelf met een projectgroep aan een uitgave over Leiderdorpers tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Menno Dijkstra schetst een beeld van hoe de opgravingen van de laatste 20 jaar ons beeld van landschap en bewoning in de vroege middeleeuwen rondom Leiden ingrijpend hebben veranderd. We weten nu veel meer over de manier waarom de inwoners van het nog onbedijkte rivierlandschap, in hun onderhoud voorzagen en hoe en waar ze woonden.

Freek Lugt spreekt over een door hem ontdekt gezangenboek van het Oegstgeester Groene Kerkje uit 1562, geschreven door de kapelaan van het klooster Mariënpoel, broeder Adriaan van Gouda. 

Matthieu Fannée raakte bij het werken aan zijn recente boek over Warmond gefascineerd door de informatie die in het landschap en de toponiemen verborgen ligt. Hij werkt dat thema verder uit. 

Jaco Zuijderduijn behandelt het thema migratie, met de nadruk op de zestiende eeuw. Dit is tot dusverre vrijwel alleen maar bestudeerd vanwege de trek naar de stad, maar de migratie vanuit Leiden naar de omliggende dorpen en tussen de dorpen onderling levert een verrassend beeld op van de demografische dynamiek. 

Hans Endhoven spreekt over het Leidse ‘Ruhrgebied’ in de zestiende eeuw, om de aandacht te vestigen op het enorme economische belang van de vanuit de Sleutelstad aangestuurde plattelandsindustrieën.

Gert Koese, archivaris van het Hoogheemraadschap Rijnland en tevens de gastheer van het symposium, spreekt over de relatie tussen het hoogheemraadschap en de lagere waterschaporganisaties (tot en met de  lokale ‘kroosheemraden’) door de eeuwen heen, met nadruk op de zeventiende en de achttiende eeuw.

Datum: Vrijdag 4 november, 14.00 – 17.00 uur, toegang gratis
Locatie: Hoogheemraadschap Rijnland, Archimedesweg 1

Diesviering Historische Vereniging Oud Leiden

Met o.a. debat over de stadsrechten van Leiden. De inleiding wordt verzorgd door emeritus hoogleraar stadsgeschiedenis prof. dr. Rudi van Maanen met als titel ‘Het Leidse stadsrecht voor en na 1266’. De discussie wordt geleid door emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis prof. dr. Dick de Boer. Naast Rudi van Maanen nemen drs. Henri Lenferink (burgemeester van Leiden en historicus), dr. Joost Cox (oud-gemeentesecretaris van Alkmaar en Den Helder, gepromoveerd op stadsrechten) en dr. Cor Smit (historicus en Leidenkenner) zitting in het forum.
Datum: Zaterdag 5 november, 10.30 uur, toegang alleen voor leden van de HVOL
Locatie: Hooglandse Kerk

Weekend van de Leidse geschiedenis 2016

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.