Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Bestuursrechtelijk Bewijsrecht

Datum
vrijdag 4 november 2016
Tijd

Het bewijsrecht speelt in juridische procedures een belangrijke rol. Het kan de uitkomst van een proces bepalen. Over het bestuursrechtelijke bewijsrecht bestaat weinig bekendheid, onder meer doordat de Algemene wet bestuursrecht geen expliciete bewijsregels bevat. Deze cursus geeft inzicht in de wijze waarop de bestuursrechter in de jurisprudentie het bestuursrechtelijke bewijsrecht vorm heeft gegeven. 

De cursus verschaft een stevig theoretisch fundament en laat aan de hand van concrete casus zien hoe de bewijsregels in de praktijk uitwerken.   

De docent is verbonden aan de Universiteit Leiden en geldt als expert op het terrein van het bestuursprocesrecht, in het bijzonder het bewijsrecht. Zij promoveerde op onderzoek naar de bewijslastverdeling in het bestuursrecht en verrichtte, in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, onderzoek naar de regels van feitenvaststelling in beroep. Aan de faculteit doceert zij onder meer in het interdisciplinaire vak Bewijsrecht.

Voor meer informatie zie de website van het Juridisch PAO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.