Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Beroepsaansprakelijkheid Notariaat

Datum
dinsdag 29 november 2016
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Wanneer een notaris in de ogen van een cliënt of een andere betrokkene een fout heeft gemaakt, kan deze twee wegen bewandelen: de weg van het tuchtrecht of die van het civiele recht. Wat mag tegenwoordig wel of niet?

Juridische dienstverleners moeten in de uitoefening van hun functie voldoen aan steeds strengere normen. Dit geldt ook voor het notariaat. Deze ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door ongewenste maatschappelijke verschijnselen zoals vastgoedfraude, waartegen de (kandidaat-)notaris zich moet wapenen. Wanneer een notaris in de ogen van een cliënt of een andere betrokkene een fout heeft gemaakt, kan deze twee wegen bewandelen: de weg van het tuchtrecht of die van het civiele recht..

In deze cursus zal zowel aan het tuchtrecht als aan het civiele recht aandacht worden besteed: welke verschillen bestaan hiertussen en hoe beïnvloeden beide stelsels elkaar?

Aan de hand van recente uitspraken en voorbeelden uit de praktijk zullen de docenten een overzicht geven van de normen die de civiele rechter en de tuchtrechter thans stellen. Speciale aandacht zal worden besteed aan de maatstaf, die de Hoge Raad aanlegt met betrekking tot de zorgplicht van de notaris jegens derden; welke implicaties heeft deze maatstaf voor de praktijk?  Daarnaast komen de overige vereisten voor civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid aan bod. Ook worden praktische tips gegeven hoe (kandidaat-)notarissen zich het beste kunnen opstellen, wanneer men zich geconfronteerd ziet met een klacht of een claim. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de verplichtingen op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Kortom: wat mag tegenwoordig wel en wat mag niet? In hoeverre moet met de belangen van partijen, en met die van derden, rekening worden gehouden? Welke rol speelt de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar? En hoever strekt een eventuele exoneratie?

Verdiepingscursus Beroepsaansprakelijkheid Notariaat

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.