Universiteit Leiden

nl en

Debat | Studium Generale

Geldstromen. Over de financiering van universitair onderzoek

Datum
dinsdag 8 november 2016
Tijd
Serie
Wat bezielt de universiteit?
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Klein Auditorium

Dit voorjaar publiceerde het Rathenau Instituut het rapport ‘Chinese borden - Financiële stromen en prioriterings beleid in het Nederlandse universitaire onderzoek’. Het rapport laat zien dat het budget van Nederlandse universiteiten voor een veel groter deel dan verwacht bestaat uit competitieve projectfinanciering. Dit dwingt tot keuzes, met name op het niveau van de faculteit, waar externe financiering binnenkomt.
Met een van de auteurs van het rapport en een aantal gasten discussiëren wij over de gevolgen van het huidige financieringsmodel van universitair onderzoek.


Dit is een avond in de reeks 'Wat bezielt de universiteit?'. Op iedere tweede dinsdag van de maand levert Studium Generale met deze reeks een bijdrage aan het huidige debat over de universiteit.
Experts en ‘ervaringsdeskundigen’ geven hun visie op het onderwerp en gaan in gesprek met het publiek en elkaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.