Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Jaarlijkse CPP Lezing 2016 met Melissa Lane (Princeton)

  • Prof. Melissa Lane (Princeton)
Datum
donderdag 3 november 2016
Tijd
Locatie
Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Zaal
2.01a

The Politics of Unsustainability: Plato on the Logic of Constitutional Change

Op 3 november 2016 bestaat het Centre for Political Philosophy van de Universiteit Leiden vijf jaar. Bij deze gelegenheid zal Professor Melissa Lane (Princeton) een publiekslezing verzorgen voor de Leidse universitaire gemeenschap. Melissa Lane is Class of 1943 Professor of Politics and Director of the Princeton University Center for Human Values. Ze heeft een groot aantal publicaties waarin ze de hedendaagse relevantie van de politieke filosofie van de oude Grieken en Romeinen verdedigt. Daarnaast is ze een regelmatige gast bij de BBC. Melissa Lane is de auteur van Eco-Republic: Ancient Ethics for a Green Age (2012) en The Birth of Politics (2015).

Abstract

Wat maakt een politiek regime instabiel? Wat zijn de fundamentele plichten van officials en beambten van de staat, en hoe bedreigt het verzaken van deze plichten de overleving van de staat? These fundamentele politieke vragen fascineerden de antieke filosofen net als hun hedendaagse collega’s – misschien zelfs meer. In deze lezing zal Melissa Lane laten zien hoe een zo’n antieke filosoof, Plato (427 vCh – 347 vCh.), een theorie van constitutionele verandering formuleerde die de ineenstorting van staten verklaart. Deze theorie, indien serieus genomen, geeft een krachtig alternatief voor hedendaagse theorieën van politieke instabiliteit en geeft aanwijzingen hoe politiek in een meer stabiele richting bij te sturen.

Center for Political Philosophy

Het Center for Political Philosophy (CPP) beoogt een interdisciplinair platform voor politieke filosofie en theorie te bieden voor alle geïnteresseerden, studenten als ook actieve onderzoekers, op dit gebied aan de universiteit Leiden. Het CPP is een initiatief van het Instituut voor Wijsbegeerte en het Instituut voor Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zie ook de CPP website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.