Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing

Cleveringa Bijeenkomst Leiden

Datum
woensdag 28 november 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Groot Auditorium
Prof. dr. R.E. Breuker

!   UPDATE: Inschrijving is niet meer mogelijk, maximum aantal deelnemers bereikt  ! We zien u graag volgend jaar.

Leidse alumni en andere geïntersseerden zijn welkom op woensdagavond 28 november bij de Cleveringabijeenkomst in Leiden:

 

Professor dr. Remco Breuker 
(historicus op het gebied van Korea en Noordoost-Azië)


"VERSTOMDE  STEMMEN:  DISSIDENTEN  IN  NOORD - KOREA"

 


Samenvatting:

"Dat Noord-Korea een totalitaire staat is waar het systeem het voor het zeggen heeft, mag bekend verondersteld worden. Dat het zo’n perfect totalitaire staat is dat er  bij mijn weten al decennnia geen enkele publieke dissident is die in Noord-Korea zelf verblijft, is wellicht minder bekend.

Diegenen die hun stem hebben verheven tegen het regime, tegen het systeem, zijn dood, zitten in een vernietigingskamp, of zijn naar het buitenland gevlucht. Hun stemmen zijn verstomd, met uitzondering van degenen die buiten Noord-Korea’s landsgrenzen een ander Noord-Korea proberen te verwezenlijken. In deze lezing zal ik ingaan op wie deze Noord-Koreaanse dissidenten zijn, wat ze zeggen, welke prijs ze hiervoor betalen en ten slotte waarom niet alleen Noord-Korea, maar ook wijzelf erbij gebaat zouden zijn deze stemmen een podium te geven."

Programma - Aanmelding - Contact

Woensdag 28 november
18.30 uur: Diner (facultatief) 
19.30 uur: Ontvangst met koffie & thee (Faculty Club)
20.00 uur: Start Cleveringa bijeenkomst (Groot Auditorium Academiegebouw)
21.30 uur: Afsluiting (Groot Auditorium)
21.35 uur: Borrel (Faculty Club)

€  5,-    p.p. voor studentleden van het LUF (lezing en borrel)
€  7,50 p.p. voor studenten (lezing en borrel)
€ 15,-   p.p. (lezing en borrel)
€ 45,-  p.p. (diner -hoofdgerecht en 2 glazen wijn- lezing en borrel)

W.R.J. Idema, wiltfried.idema@ward-howell.com
G.P. Vacca, gianellevacca@gmail.com

Leids Universiteits Fonds: cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Opgave is niet meer mogelijk, de maximum capaciteit is bereikt.

graag vóór 22 november a.s. via xxx. Na aanmelding kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL13ABNA0 56 61 23 851 t.n.v. G.V. Van Duyneveldt o.v.v. Cleveringabijeenkomst.
 
Ook partners en niet-alumni zijn van harte welkom

Uw aanmelding is geldig zodra het deelnemersgeld is ontvangen.
Betaling is opgave, restitutie is niet mogelijk.

"Van Hello Kitty tot de Bangtan Boys, in een vogelvlucht zal ik u meenemen hoe de entertainmentindustrie van Japan en Zuid-Korea de afgelopen jaren ook ons land heeft bereikt.

Grote aantallen jongeren voelen zich aangetrokken tot de kleurrijke extravagantie en schattigheid die er veelal bij komt kijken. Niet alleen is het gewoonweg leuk om blijk te nemen van alle verschillende facetten die de Oost-Aziatische kunst, dans en zang met zich meebrengen, op zijn beurt inspireert het een jonge generatie om zich op nieuwe gebieden te ontplooien.

In mijn verhaal zal ik illustreren hoe de Japanse manga niet alleen mijn interesse voor kunst heeft aangewakkerd, maar ook een basis voor mijn ondernemerschap heeft gelegd."

Voorafgaand aan professor Breuker zal rechtenstudente en commissielid CASSA*  Noa Namaan kort spreken.

* Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten

Mw. mr. G.P Vacca, Voorzitter (1987 - Minerva)
Mw. drs. H.J. Wiessing, Secretaris (1984 - Quintus)
Drs. G.V. van Duyneveldt, Penningmeester (1991 - Augustinus)
Prof.dr. R.B. ter Haar Romeny,  Commissaris Alumnirelaties (1986 - S.S.R.)
W.R.J. Idema, Commissaris Alumnirelaties  (1980 - Minerva)
Drs. P.G. Nederpel, Commissaris Alumnirelaties (1989 - Horus Fonds, Catena)

Remco Breuker is historicus op het gebied van Korea en Noordoost-Azië. Hij is gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis van Korea en Noordoost-Azië en in hedendaagse Noord-Koreaanse aangelegenheden. Hij is vaak in de media om actualiteit rond Noord-Korea te duiden en adviseert de overheid over de toestand in Korea. Momenteel werkt hij aan een door Europa gesubsidieerd project over de percepties van Mantsjoerijse verhalen en aan een project over Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU, gesponsord door het LeidenAsiaCentre.

Meer informatie over Remco Breuker

Parkeren kan op het Stadsparkeerterrein Haagweg 8, 2311AA, Leiden. Dit parkeerterrein is op loopafstand van het Academiegebouw of u kunt gebruik maken van de gratis cityshuttle.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 26 november 1940, hielden meerdere Leidse hoogleraren protestcolleges naar aanleiding van het ontslag van twee joodse collega’s, de hoogleraren Meijers en David.

Professor Barge, hoogleraar Anatomie en Embryologie, hield een college waarin hij korte metten maakte met de opvattingen van de nazi’s over rassenleer. Professor Cleveringa, decaan van de rechtenfaculteit, legde in zijn protestrede haarfijn uit waarom de maatregelen van de Duitse bezetter in strijd waren met het volkerenrecht. Ook professor Van Holk, hoogleraar Theologie, hield een protestrede. In het op de protestrede volgende college behandelde Van Holk de joodse wijsgeer Spinoza.

Om deze beroemde protestredes te gedenken, organiseert het Leids Universiteits Fonds in samenwerking met de Cleveringa-comités jaarlijks de Cleveringabijeenkomsten (ook wel 26 november-bijeenkomsten genoemd). Leidse wetenschappers houden rond 26 november over de hele wereld interessante Cleveringalezingen.

Meer over de Cleveringabijeenkomsten en het Leids Universiteits Fonds (LUF)

Let op:

Twee dagen voor deze Leidse Cleveringabijeenkomst, op maandag 26 november, vindt de Cleveringa-oratie plaats door mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen. Ook hier bent u van harte welkom. Meer informatie en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.