Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing

Cleveringalezing Leiden

Datum
dinsdag 29 november 2016
Tijd
Locatie
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Groot Auditorium

Op dinsdagavond 29 november vindt de Cleveringalezing te Leiden plaats. Deze Cleveringalezing wordt gegeven door professor Wim Voermans (hoogleraar Staats- en bestuursrecht) en heeft als titel:

‘Landelijke referenda. Democratische zegen of bestuurlijke nachtmerrie (allebei of geen van beide?)’ 


Toelichting 

'Dit jaar beleefde Nederland in april het eerste raadgevend referendum onder de nieuwe Wet raadgevend referendum. De meerderheid van de opgekomen kiezers adviseerde de goedkeuringswet voor het EU-Oekraïne Verdrag in te trekken.

Wat zegt die eerste ervaring, na een eerdere ervaring in 2005 (Europese Grondwet) ons nu over het instrument referendum in het Nederlandse staatsbestel. Is het een speeltje voor populisten? Of juist een nuttige correctie op ons vertegenwoordigende stelsel? Moeten we nog wennen, of past het helemaal niet in de politieke cultuur van ons stelsel?

Bij zulke vragen kan het helpen wat meer te weten van ervaringen die andere landen hebben opgedaan met referenda. Ook in de lokale politiek komen ze steeds meer voor. Wat weten we daarvan, en kunnen we daarvan wat leren?’
 

Programma  
 

18.30 uur: Diner* (Faculty Club) 
19.30 uur: Ontvangst met koffie & thee (Faculty Club)
20.00 uur: Start Cleveringalezing (Groot Auditorium Academiegebouw)
21.30 uur: Afsluiting (Groot Auditorium)
21.35 uur: Borrel (Faculty Club)
Voorafgaand bent u van harte welkom  bij de onthulling van het kunstwerk "Verdwenen Jodenbuurt" in de Cleveringa-zaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw*.

Kosten  
  €15,- p.p. (lezing en borrel) of
€ 30,- p.p. (diner; hoofdgerecht en 2 glazen wijn) of
€ 40,- (diner, lezing, borrel)
Parkeren  
  Stadsparkeerterrein Haagweg, Haagweg 8, 2311 AA, Leiden. Te lopen of gratis busje vanaf parkeerterrein.

* facultatief

Aanmelden

Opgave graag voor 22 november a.s. via deze website. Na aanmelding kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL 13ABNA0 56 61 23 851 t.n.v. G.V. Van Duyneveldt o.v.v. Cleveringabijeenkomst. 
Ook partners en niet-alumni zijn van harte welkom

Uw aanmelding is geldig zodra deelnemersgeld is ontvangen.
Betaling is opgave, restitutie is niet mogelijk.

Meer info

W.R.J. Idema, wiltfried.idema@ward-howell.com


Comité Cleveringa Lezing Leiden:
Drs. G.V. van Duyneveldt, (1991)
W.R.J. Idema, (1980)
Mw. mr. G.P Vacca, (1987)
Mw. drs. H.J. Wiessing, (1984)


Over Prof. Cleveringa:
Dossier Cleveringa
Cleveringa Oratie door Dr. Joanne Liu
Overzicht Cleveringalezingen 2016

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.