Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten: Nieuwe Wet natuurbescherming 1/1/2017

Datum
dinsdag 22 november 2016
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet zal de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet integreren tot één wet. In één middag wordt u op hoofdlijnen bijgepraat over de gevolgen die deze wet voor de praktijk zal hebben. Kortom, alle reden dus om aan deze cursus deel te nemen.

De cursus richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die zich verzekerd wil weten na afloop ervan weer helemaal “bij te zijn”

Onderwerpen

  • Gebiedsbescherming: Natura 2000
  • Soortenbescherming
  • Vergunning- en ontheffingverlening op grond van de Wet natuurbescherming, de Wabo en – in de toekomst – de Omgevingswet

Actualiteiten: Nieuwe Wet natuurbescherming 1/1/2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.