Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Wat als burgemeesters de wereld regeren?

Datum
woensdag 26 oktober 2016
Tijd
Serie
Het spektakel van de stad
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Over de (on)zin van een comeback van de stadsstaat
De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber schrijft in zijn laatste boek If Mayors Ruled the World dat burgemeesters alle wereldproblemen kunnen oplossen. Hij pleit voor de stadstaat in plaats van de natiestaat, en voor de verenigde steden in plaats van de verenigde naties. Want waar naties abstract regeren, gaan steden concreet aan de slag is zijn stelling. Zo ziet Barber de stad als het juiste schaalniveau om problemen als segregatie, immigratie, klimaatverandering, leefbaarheid en armoede aan te pakken: “Burgemeesters zijn probleemoplossers. […] Dit pragmatisme onderscheidt hen van politici op het nationale niveau die allemaal gevangen zitten in het nastreven van een ideologie”, aldus Barber in een interview. 

Maar heeft Barber gelijk? Waar baseert hij zijn idee op? Is zijn idee überhaupt nieuw? En wat zouden de consequenties zijn als burgemeesters inderdaad de wereld zouden regeren? Zijn de geschetste wereldproblemen daadwerkelijk het hoofd te bieden zoals Barber denkt? Of is er juist behoefte aan meer hybride bestuursvormen, zoals bijvoorbeeld bepleit door Oxford-hoogleraar Zielonka? Zielonka stelt Europa voor als een lappendeken van landen, regio’s en steden die op allerlei schaalniveaus samenwerken en hun eigen regels maken.

In deze lezing geeft Martin Boisen een reflectie op de verschillende visies over de stadstaat als hedendaagse bestuursvorm.

Spreker
Martin Boisen MSc. is sociaal geograaf en docent aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij eigenaar van het adviesbureau BOISEN: For The Love of Place.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.