Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatie en permanente educatie Civiele Cassatieadvocatuur (leerlijn 4)

Datum
maandag 31 oktober 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

De opleiding is ontworpen met het oog op het examen en de proeve van bekwaamheid als bedoeld in de toenmalige Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur. De verordening vindt zijn oorsprong in de Wet versterking cassatierechtspraak:

“Deze wet is erop gericht de Hoge Raad in staat te stellen zich als cassatierechter te concentreren op zijn kerntaken. Een adequate uitvoering van deze kerntaken staat onder druk door het instellen van cassatieberoep in zaken die zich niet lenen voor een beoordeling in cassatie, en doordat sommige kwesties waarin een uitspraak van de Hoge Raad wenselijk is, de Hoge Raad niet of niet tijdig bereiken. Met het stellen van kwaliteitseisen aan advocaten wordt beoogd dat bij beroepen in cassatie kwalitatief deugdelijke schrifturen worden ingediend. De Hoge Raad kan zijn kerntaken immers pas dan optimaal vervullen als hem cassatiemiddelen worden voorgelegd die aan de eisen voldoen en vragen van rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming aan de orde stellen. Een kwalitatief goede cassatieadvocatuur draagt daarmee bij aan de versterking van de cassatierechtspraak.”

De opleiding beoogt een bijdrage te leveren aan kwaliteit van de cassatieadvocatuur door advocaten voor te bereiden op het examen als bedoeld in de Verordening op de advocatuur en hun vaardigheden te vergroten met het oog op de proeve als bedoeld in die verordening.

 

Specialisatie & Permanente educatie Civiele Cassatieadvocatuur (Leerlijn 4)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.