Universiteit Leiden

nl en

Oratie

Oratie Alan Neal

Datum
maandag 17 oktober 2016
Tijd
Locatie

Zaal
Lorentzzaal (A144)

Op 17 oktober a.s. spreekt professor Alan Neal zijn oratie uit, die aan internationaal arbeidsrecht zal zijn gewijd. Neal bekleedt dit academisch jaar de wisselleerstoel Social Justice . De leerstoel is prof. P.F. van der Heijden aangeboden bij zijn afscheid als rector magnificus van deze universiteit. In het kader van deze leerstoel staat de vraag centraal hoe internationale normen kunnen bijdragen aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, en dat in en globaliserende economie.
Aansluitend op de oratie vindt er een receptie plaats in het restaurant.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.