Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Het Heilige Roomse Rijk en de Habsburgers

Datum
dinsdag 25 oktober 2016
Tijd
Serie
Het lange leven van imperia
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Te midden van de grote rijken in het verleden neemt Europa een afwijkende positie in. Enerzijds kennen we een paar grote veroveraars. Karel de Grote herstelde het keizerschap in het Westen en werd later zowel door Duitse keizers als Franse koningen als voorganger geclaimd. Daarnaast kennen we de twee ‘bliksemrijken’  van de veroveraars Napoleon en Hitler: hun rijken waren van korte duur, al zetten ze heel Europa op stelten.
De Habsburgse keizer Karel V had zijn uitgestrekte bezittingen in Europa goeddeels aan erfrecht en huwelijk te danken – maar de Habsburgers wisten toch meer dan een eeuw lang Frankrijk in de verdediging te dringen. Daarnaast veroverden zij een wereldwijd rijk overzee, met de Portugezen die van 1580 tot 1640 onder Spaans gezag stonden. Engelsen, Nederlanders en Fransen zouden  spoedig overzee van zich doen gelden – hun handelsimperia en vestigingskoloniën lijken kenmerkender voor Europa dan grote landrijken zoals we die uit de geschiedenis van Azië kennen.
Hitlers Derde Rijk zag zich als vervolg op het tweede rijk van Kaiser Wilhelm, maar vooral op het Heilige Roomse of Duitse Rijk zoals dat tussen 962 en 1806 bestond. Dit ‘eerste rijk’, een intrigerend samenraapsel van vorstendommen, dat in de vroegmoderne tijd meestal onder het oppergezag van de Habsburgers als gekozen keizers stond, staat centraal in deze voordracht. 

Spreker
Prof.dr. Jeroen Duindam, hoogleraar Algemene Geschiedenis, Universiteit Leiden  

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie