Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

FreSsco seminar: "sociaal toerisme" binnen de EU: juridische en praktische reflecties op een politiek debat

Datum
vrijdag 28 oktober 2016
Tijd
Locatie
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Faculteitskamer Rechten

Meer dan ooit tevoren staat vrij verkeer van personen binnen de EU hoog op de politieke agenda. In verschillende lidstaten worden publieke debatten gedomineerd door de vrees voor “sociaal toerisme” en de mogelijke financiële gevolgen. Er wordt opgeroepen tot het veranderen van de huidige regels, om zo de lidstaten meer bescherming te bieden, en recente jurisprudentie zou kunnen worden uitgelegd als betekenend dat het HvJ niet 'onsympathiek' staat tegenover een ​​aanscherping van de regels. Maar is er eigenlijk behoefte aan? Zijn de juridische instrumenten die de lidstaten momenteel tot hun beschikking hebben om hun sociale uitkeringsstelsel te beschermen niet voldoende? Met welke problemen worden welzijns-, sociale zekerheids- en immigratie-autoriteiten geconfronteerd met betrekking tot de binnenwaartse beweging van werknemers en economisch inactieve personen uit andere lidstaten? Het seminar werpt licht op de juridische en praktische realiteit van het grensoverschrijdend verkeer en de impact ervan op de welvaartsstaat om zo de huidige politieke debatten over “sociaal toerisme” goed te kunnen beoordelen.

Het seminar wordt georganiseerd door het FreSsco netwerk (Free Movement and Social Security Coordination) in samenwerking met de Nederlandse nationale deskundigen Saskia Klosse enAnne Pieter van der Mei en het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. FreSsco is een EC-gefinancierd netwerk van onafhankelijke deskundigen uit 32 Europese landen gecoördineerd door de Universiteit Gent en Eftheia. De doelgroep bestaat uit personeel van de bevoegde autoriteiten en instellingen, de sociale partners, academici, NGO's, rechters en advocaten.

U kunt zich aanmelding voor het seminar door het aanmeldingsformulier in te vullen. Deelname is gratis. Houdt u er rekening mee dat alle kosten in verband met de aanwezigheid bij het seminar (reis- en verblijfkosten) voor rekening zijn van de deelnemers.

 

Programma FreSsco seminar: "Sociaal Toerisme" binnen de EU

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.