Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

De crisis en het behoud van het Chinese Keizerrijk tijdens de Song-dynastie (960-1279)

Datum
dinsdag 4 oktober 2016
Tijd
Serie
Het lange leven van imperia
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Volgens de grote Chinese historicus Sima Guang was de Chinese geschiedenis tot de tiende eeuw vooral gekenmerkt door eeuwen van verdeeldheid: in een periode van 1700 jaar waren er volgens hem slechts 500 jaren geweest waarin de Chinese gebieden werden bestuurd door één hof. In dit college bespreken we hoe de Song-dynastie teruggreep op administratieve en culturele tradities en nieuwe politieke en economische instellingen schiep om een eenheidsrijk herop te bouwen in de tiende en elfde eeuw. We bespreken verder mogelijke redenen waarom de Chinese geschiedenis vanaf de dertiende eeuw een heel ander traject heeft gevolgd zoals gekenschetst door Sima Guang. Hierbij besteden we vooral aandacht aan de steeds grotere rol die de culturele elites in honderden provinciesteden speelde.

Spreker
Prof.dr. Hilde De Weerdt, hoogleraar Chinese Geschiedenis, Universiteit Leiden

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.