Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Wonen in de stad

  • Sophie Rousseau
Datum
woensdag 28 september 2016
Tijd
Serie
Het spektakel van de stad
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Zo’n 80 procent van onze gebouwde omgeving bestaat uit woningen. De kwaliteit en vormgeving van deze woningen heeft daardoor een grote invloed op de kwaliteit van een stad. De productie en vormgeving van (sociale) woningbouw heeft sinds de 19e eeuw een flinke evolutie doorgemaakt, waarmee ook de leefkwaliteit van steden drastisch is veranderd.

In deze lezing neemt Sophie Rousseau u mee op een reis langs de ontwikkeling van de sociale woningbouw in Europa. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de belanghebbenden achter elke stap in de ontwikkeling van de volkshuisvesting. Welke ambities stonden aan de basis? Welke instrumenten hadden partijen tot hun beschikking? Hoe heeft zich dat weerspiegeld zich in de fysieke stedelijke omgeving? Verschillende projecten, verschillende belanghebbenden en verschillende landen passeren de revue. Van filantropisch toewijzingsbeleid tot speculatieve praktijken in ongezonde binnensteden, van geïndustrialiseerde woningbouw door grote bouwbedrijven tot bewonersinspraak.

Spreker
Sophie Rousseau is docent aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze is verbonden aan de leerstoel Urban Systems and Real Estate. Ze doceert onder andere het vak History of Housing.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.