Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Wat maakt autoriteiten legitiem in de ogen van burgers? Een onderzoek naar waargenomen legitimiteit in verschillende politieke regimes

Datum
woensdag 14 september 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. A.W.M. Gerrits
  • Prof.dr. I.C. van Biezen

Samenvatting

De voorwaarden waaraan autoriteiten moeten voldoen zodat burgers hen zien als legitiem en vrijwillig de macht aan hen overdragen zijn het onderwerp van dit proefschrift. Als politiek gaat over wie wat krijgt, wanneer en hoe, dan betreft legitimiteit de overdracht van macht van burgers naar degenen die beslissen over politiek. Legitimiteit is dus een kenmerk van de autoriteiten die het recht hebben om beslissingen te nemen. Waarom zijn burgers bereid om bepaalde personen als politieke autoriteiten te accepteren? Welke variabelen beïnvloeden hun evaluaties van de autoriteiten? Hebben mensen in verschillende landen verschillende ideeën over wie hen zou moeten regeren?

Het proefschrift heeft zijn oorsprong in een aantal vragen over de legitimiteit van hybride regimes—regimes die elementen van democratisch en autocratisch bewind combineren. Doorgaans wordt aangenomen dat de politieke autoriteiten in democratieën hun legitimiteit hoofdzakelijk putten uit de electorale procedures (waardoor zij zijn aangewezen om te regeren). Ook wordt aangenomen dat de legitimiteit van autoritaire en hybride regimes grotendeels gebaseerd is op de garantie van een goede levensstandaard voor de burgers.

Dit proefschrift onderzoekt de overeenkomsten en verschillen tussen hybride regimes en democratieën in legitimiteit vanuit het perspectief van de burger. In plaats van te concentreren op de strategieën van autoriteiten om legitimiteit te verkrijgen, onderzoekt dit proefschrift waargenomen legitimiteit. Dat wil zeggen, de nadruk ligt op hoe de burgers in deze regimes autoriteiten waarnemen en evalueren.

Het proefschrift presenteert drie empirische studies. De studies verkennen de criteria die door burgers worden gebruikt om de legitimiteit van de politieke autoriteiten te evalueren. Tergelijkertijd testen de studies of de volgende definitie van legitimiteit nuttig is. De data voor de drie studies komen uit een origineel vragenlijstonderzoek uitgevoerd in vijf landen: twee oude democratieën (Nederland, Frankrijk) en drie post-communistische landen, waaronder een nieuwe democratie (Polen) en twee hybride regimes (Rusland, Oekraïne).

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.