Universiteit Leiden

nl en

Serie

Wat is filosofie? Een historisch-systematisch overzicht

Door prof.dr.mr. Herman Philipse

In de oorspronkelijke betekenis is φιλοσοφία het houden van en zoeken naar kennis en wijsheid. Door de ontwikkeling van de wetenschap in Europa veranderden de conceptie en de functie der wijsbegeerte, zodat hedendaagse opvattingen van filosofie begrepen moeten worden tegen de achtergrond van de wetenschapsgeschiedenis.

In deze vier Studium Generale colleges zal een historisch-systematisch overzicht worden geboden over opvattingen van wijsbegeerte aan de hand van belangrijke denkers. Telkens wordt de relatie met wetenschappelijke ontwikkelingen besproken, terwijl ook de steeds veranderende verhouding tot de christelijke godsdienst ter sprake komt. Tot slot wordt een eigen opvatting van het vakgebied verdedigd: wijsbegeerte als wetenschappelijk verantwoorde wereldbeschouwing.

Herman Philipse studeerde rechten te Leiden en wijsbegeerte in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar (Distinguished University Professor) in de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, momenteel in het bijzonder de kennistheorie, de godsdienstfilosofie, en de meta-ethiek. Hij leidt een NWO onderzoeksprogramma over Evolution and Ethics. Het recentste boek van zijn hand is God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (Oxford University Press, 2012).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.