Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek

  • Frits van Oostrom
Datum
dinsdag 6 september 2016
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
0.11
Frits van Oostrom

Bert van Selm was een man van het klassieke boek, maar ook een pionier van digitalisering. Sinds Berts overlijden in 1991 zijn de ontwikkelingen op laatstgenoemd gebied meer dan stormachtig geweest: ze hebben fundamenteel veranderd hoe wetenschap en (jonge) mensen in het leven staan. In verhouding daartoe heeft de letterkundige neerlandistiek nog maar schoorvoetend meebewogen met deze ontwikkeling, laat staan dat zij daarin leidend of uitgesproken inspirerend is geweest. Wat zijn de tegenkrachten daarvoor, intellectueel en institutioneel? En is het niet de hoogste tijd dat wij die gaan doorbreken, juist in het onderwijs en voor de valorisatie van ons vak? Over verschillende facetten van die missie zal de lezing gaan. Met aan de horizon zelfs afbraak van het heiligste huisje in het letterkundig landschap: de eenheid van het literaire kunstwerk. Maar er gloort ook hoop voor - en vooral: bij - Vondel en Multatuli. 

 

Meld je aan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.