Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The development of the Biblical Hebrew vowels

Datum
woensdag 21 september 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. H. Gzella
  • Prof.dr. A.M. Lubotsky

Samenvatting

In de loop der tijd verandert de uitspraak van elke taal. Zo worden bijvoorbeeld woorden die oorspronkelijk een au hadden, die in het Duits bewaard is gebleven, in het tegenwoordige Nederlands met een o uitgesproken: vergelijk Duits Baum, Haupt, rauchen met Nederlands boom, hoofd, en roken. De historische taalwetenschap gaat ervan uit dat dit soort klankveranderingen regelmatig zijn, d.w.z. dat dezelfde klank altijd dezelfde verandering ondergaat, ongeacht de betekenis of woordsoort van het woord waar hij in voorkomt. Alleen factoren die met de uitspraak van het woord te maken hebben, kunnen bepalen of een klankverandering optreedt; zo is de verandering van uu naar ui in het Nederlands, als in muus naar muis, niet opgetreden als er een r op de klinker volgde, als in muur.

Het taalkundig onderzoek naar het Bijbels Hebreeuws, de taal van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament), heeft een lange geschiedenis. Toch waren er nog maar weinig echt regelmatige klankveranderingen geïdentificeerd, deels omdat veel Hebraïsten eraan twijfelden of klankveranderingen inderdaad alleen door fonetische factoren geconditioneerd konden worden. Op basis van een onderzoek dat de hele woordenschat van het Bijbels Hebreeuws meeneemt, concludeert dit proefschrift dat de ontwikkeling van de Bijbels Hebreeuwse klinkers inderdaad met uitsluitend regelmatige klankveranderingen kan worden verklaard. Dit bevestigt de breder gedragen opvatting over taalverandering en heeft ook implicaties voor ons begrip over de mondelinge overlevering van de uitspraak van de Hebreeuwse Bijbel na het uitsterven van het Hebreeuws als een gesproken taal.

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie