Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium prof. mr. Hans Franken

Datum
vrijdag 9 september 2016
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Grotius-zaal (A051)

De Leidse rechtenfaculteit organiseert een symposium ter ere van de tachtigste verjaardag van emeritus hoogleraar en oud-decaan van de Leidse rechtenfaculteit, prof. mr. Hans Franken. 

Academische carrière

Prof. Hans Franken, voormalig
decaan rechtenfaculteit

Hans Franken (1936) behoort tot de oprichters van de afdeling Recht en Informatica, het huidige eLaw, in de jaren ‘80. In 1974 promoveerde hij cum laude op een jurimetrisch onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was achtereenvolgens hoogleraar Inleiding en Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Professor Franken werd in 1988 lid van de Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen. Zijn boek “InLeiden tot de Rechtswetenschap” was de eerste kennismaking met de rechtenstudie voor vele generaties studenten.

Maatschappelijke functies

Professor Franken begon zijn juridische carrière als officier van Justitie in Amsterdam. Tijdens de jaren zestig en zeventig had hij diverse functies bij het Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht in Rotterdam. Na zich enkele jaren te focussen op zijn academische loopbaan werd hij midden jaren tachtig politiek actief. Tussen 1984 tot 1987 was hij lid van de Raad van State en van 2004 – 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA evenals lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en van de Parlementaire Assemblée van de OVSE. 

Zijn grote staat van dienst en zijn mooie leeftijd zijn aanleiding om dit symposium te organiseren dat in het kader zal staan van zijn academische prestaties, zijn maatschappelijke betrokkenheid en leven.

Programma 

14.30u                        Ontvangst met koffie en thee

15.15u                         Opening symposium met voordrachten van onder andere:

  • prof. dr. Joanne van der Leun (decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden)
  • mr.dr. John Borking (adviseur CMS Derks Star Busmann)
  • mr. Ankie Broekers-Knol (Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal) 
  • prof. Simone van der Hof (hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij),
  • prof. dr. Rick Lawson (hoogleraar Europees recht)
  • prof.mr. Corien Prins (decaan Tilburg Law School),
  • prof. dr. Nico Schrijver (hoogleraar Internationaal Publiekrecht)
  • dr. Carel Smith (promovendi decaan)

Met muzikale omlijsting door altvioliste Esther Apituley

16.30u                        Sluiting, gevolgd door een receptie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.