Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Research Seminar Bestedingen van ouderen

Datum
dinsdag 27 september 2016
Tijd
Zaal
C004

De ontwikkeling van het uitgavenpatroon van gepensioneerden onder de loep

 

Anna van der Schors (NIBUD)

 

Dit onderzoek geeft inzicht in de bestedingen van gepensioneerden in het licht van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hun financiële situatie. Gekeken is naar de ontwikkeling van het uitgavenpatroon in de periode voorafgaand aan en volgend op pensionering, vanaf 50 jaar tot het moment van overlijden. Hiervoor is gebruik gemaakt van het meest recente Budgetonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uit 2013. We zien dat gepensioneerden aan bepaalde posten meer uitgeven dan 65-minners. Vooral aan de zorgkosten wordt meer uitgegeven en we verwachten, gezien het huidige zorgstelsel, WMO en Wet langdurige zorg, dat deze kosten in de toekomst zullen toenemen.
Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en contributies en abonnementen wordt meer uitgegeven naarmate men ouder wordt. Bij gepensioneerden vinden we een duidelijke stijging bij de vrijetijdsuitgaven, maar als ze ouder worden nemen deze uitgaven weer af.
Wanneer een koophuis is afbetaald wordt minder uitgegeven aan woonlasten. Maar er zijn wel zorgen over de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek of een nog niet afbetaalde hypotheek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie