Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Panel discussion: EU’s Criminalisation Policy: Prospects and Challenges

Datum
maandag 19 september 2016
Tijd
Locatie
Faculty Club restaurant
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Met Sir Anthony Bottoms (Cambridge University), Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University Londen) and John Vervaele (Universiteit Utrecht) als panelleden en Jannemieke Ouwerkerk (Universiteit Leiden) als discussieleider.

Het betreft een paneldiscussie waarin wordt gereflecteerd op de wijze waarop de Europese Unie de bevoegdheid tot strafbaarstelling uitoefent en zou moeten uitoefenen. Onder meer zal worden ingegaan op de grenzen van ‘regulatory criminaliation’ (d.w.z. strafbaarstelling ten behoeve van de effectieve werking van Uniebeleid), de gevaren van minimumnormen op dit terrein en de mogelijke rol van een ‘evidence-based’ benadering, zowel bij de totstandkoming van strafwetgeving als bij de evaluatie van de werking ervan. Het debat wordt in het Engels gevoerd. Tijdens het debat zal er voldoende gelegenheid zijn voor vragen uit het publiek.

Tijd en plaats

Het debat vindt plaats op maandag 19 september 2016 van 14.30-17.00 uur in het restaurant van de Faculty Club van de Universiteit Leiden (Rapenburg 73). Na afloop vindt er een borrel plaats.

Aanmelding

De toegang is gratis, maar omdat de plaatsen beperkt zijn, wordt u vriendelijk verzocht zich tevoren aan te melden bij Simone Mattheus at s.j.j.mattheus@law.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.