Universiteit Leiden

nl en

Oratie

Zeegeschiedenis

Datum
vrijdag 30 september 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Een zee van mensen

Zeegeschiedenis bestudeert niet alleen schepen, maar ook mensen. Aan de hand van één van die vele mensen die namens de Nederlandse Republiek de wereldzeeën bevoer, de Zeeuwse schipper Dierick Ruiters, komen in deze oratie verschillende aspecten van het vakgebied aan de orde. Ruiters was niet alleen een bekwaam schipper, hij was ook auteur van de zeemansgids Toortse der Zeevaert (1623), een verdienstelijk cartograaf, en nog veel meer. Leven en werk van deze ‘gewone’ schipper geven aanleiding tot een pleidooi voor een cultuurhistorische en internationaal vergelijkende benadering van het maritieme verleden van Nederland.

Aanmelden is niet meer mogelijk, maar u kunt deze oratie wel volgen via een beeldscherm in een belendende zaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.