Universiteit Leiden

nl en

Oratie

Eenvoudig belasting heffen - tussen droom en daad

Datum
16 september 2016
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Vereenvoudiging van het belastingrecht vergroot de uitvoerbaarheid, zo wordt betoogd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In zijn oratie analyseert Rex Arendsen dit vraagstuk vanuit het perspectief van de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving. Hij beschouwt daarbij belastingen als informatiesysteem en schetst de ontwikkeling van dit systeem binnen de historische context; een ontwikkeling van ‘stempels naar stekkers’. Daarbij wordt een aantal inherente ingewikkeldheden blootgelegd die sterk gerelateerd zijn aan het gegevensverwerkende karakter van de belastingheffing. De analyse resulteert in een toetskader voor invoerbaarheid en uitvoerbaarheid van belastingwetgeving.

In het verlengde hiervan wordt onderzoek voorgesteld naar (vereenvoudiging van) belastingen als informatiesysteem, zowel binnen een historische context als binnen de context van onze huidige complexe informatiesamenleving.

Aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie