Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Lectio Gewezen arrest Rabobank/Reuser q.q.

Datum
maandag 26 september 2016
Tijd

In de eerste lectio van dit collegejaar staat een arrest van ons hoogste rechtscollege centraal. Op maandag 26 september 2016 gaat mr De Bie Leuveling Tjeenk MA namelijk in op het recent gewezen arrest Rabobank/Reuser q.q. De Hoge Raad heeft hierin bepaald dat de eigendomsvoorbehoudskoper zijn goederenrechtelijke positie als een zelfstandig vermogensrecht kan verpanden, waardoor de positie van financiĆ«le dienstverleners aanzienlijk is versterkt. Mr De Bie Leuveling Tjeenk MA was in deze zaak de advocaat van Rabobank en kan zodoende alles vertellen over de juridische gevolgen van dit arrest. 

Zoals gebruikelijk bent u om 17.30 uur van harte welkom op de afdeling Rechtsgeschiedenis (B3.41) voor de borrel, waarna om 19.00 uur de lectio zal aanvangen in lokaal B035. Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.