Universiteit Leiden

nl en

Serie

Het lange leven van imperia

Opkomst, ondergang en nalatenschap

Een imperium is een omvangrijke staat die zich uitstrekt buiten de traditionele etnische en sociale grenzen van de eigen machtsbasis. Imperialisme is het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld willen uitbreiden door gebieden te veroveren en te beheersen. Dat gebeurt niet alleen om economische redenen, maar vooral om de eigen cultuur en politiek over te brengen of te forceren op de bevolking.
In deze reeks kijken we naar vroegere imperia die nog steeds interessante bronnen voor onderzoek vormen. Hoe ontstaat een imperium en wat zorgt ervoor dat ze zo lang kunnen bestaan? Waaraan gaan ze uiteindelijk ten onder? En hoe zit het eigenlijk met hun nalatenschap? Is het zo dat wanneer een imperium ten onder gaat de cultuur en politiek dan ook als verloren beschouwd moeten worden?

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie