Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Het centrum van de wereld: het Perzische rijk van de Sasaniden (224-651)

Datum
dinsdag 20 september 2016
Tijd
Serie
Het lange leven van imperia
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Volgens een populaire beeldspraak bezat de antieke wereld twee ogen: Rome en Perzië. Deze twee grootmachten bestreden elkaar eeuwenlang en zogen in die strijd vele volkeren en regio's mee. Het is waarschijnlijk dat de snelle Arabische veroveringen van zowel grote delen van het Oost-Romeinse (Byzantijnse) rijk als het volledige Sasanidenrijk verband houden met de uitputting die beide grootmachten bereikt hadden door hun lange strijd. Het Sasanidenrijk staat dan ook voornamelijk bekend als vijand van het Westen. Dat beeld beneemt het zicht op de interne dynamiek van dit imperium, dat zichzelf zag als het centrum van de beschaafde wereld en deze centrale plaats verbond met de voortreffelijkheid van de Iraniërs en van hun religie, het zoroastrisme. De Sasanidische koningen heersten over een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen en stonden sommige van die groepen een behoorlijke mate van autonomie toe. In dit college zullen we deze structuur onder de loep nemen en proberen te ontrafelen hoe een dergelijke organisatie van het rijk erin slaagde geweld tussen gemeenschappen tot een minimum te beperken en gevoelens van aanhankelijkheid aan en participatie in de Iraanse wereld te bevorderen.

Spreker
Prof.dr. Ab de Jong, hoogleraar Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Universiteit Leiden

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.