Universiteit Leiden

nl en

Lezing

25e Bert van Selm-lezing: Van geletterd naar gepixeld

  • prof.dr. Frits van Oostrom
Datum
dinsdag 6 september 2016
Tijd
Serie
Bert van Selm-lezing
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
0.11

Van geletterd naar gepixeld

Op dinsdag 6 september 2016 vond de vijfentwintigste Bert van Selm-lezing plaats met de voordracht van prof. dr. Frits van Oostrom onder de titel: ‘'Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek'. 

Bert van Selm was een man van het klassieke boek, maar ook een pionier van digitalisering. Sinds Berts overlijden in 1991 zijn de ontwikkelingen op laatstgenoemd gebied meer dan stormachtig geweest: ze hebben fundamenteel veranderd hoe wetenschap en (jonge) mensen in het leven staan. In verhouding daartoe heeft de letterkundige neerlandistiek nog maar schoorvoetend meebewogen met deze ontwikkeling, laat staan dat zij daarin leidend of uitgesproken inspirerend is geweest. Wat zijn de tegenkrachten daarvoor, intellectueel en institutioneel? En is het niet de hoogste tijd dat wij die gaan doorbreken, juist in het onderwijs en voor de valorisatie van ons vak? Over verschillende facetten van die missie zal de lezing gaan. Met aan de horizon zelfs afbraak van het heiligste huisje in het letterkundig landschap: de eenheid van het literaire kunstwerk. Maar er gloort ook hoop voor - en vooral: bij - Vondel en Multatuli. 

Uitgave van de lezing 

De vijfentwintigste Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 6 september 2016. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 11,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op ING-rekening NL77INGB0003881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, onder vermelding van '25e Bert van Selm-lezing'. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam en adres te vermelden! 

Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 10,00. De bestelling is op 6 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.