Universiteit Leiden

nl en

Lezing

WAFL-lezing: Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie

  • Paul Frissen
Datum
woensdag 8 juni 2016
Tijd
Locatie
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Zaal
Common Staff Room 1.22

Met groot genoegen nodigt het World Affairs Forum Leiden (WAFL) alle geïnteresseerden uit voor een voordracht van Paul Frissen (Tilburg University) getiteld In Defense of State Secrecy, naar aanleiding van zijn recent verschenen en veelbesproken boek Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie.

In het kort

Het recht om geheimen te hebben is noodzakelijk voor de vrijheid van de burger. Om deze vrijheid te beschermen moet de staat, paradoxaal genoeg, in het geheim handelen om te voorkomen dat interne en externe vijanden de democratie en de rechtsstaat ondermijnen. Er kan dan ook nooit van volledige transparantie sprake zijn, hoewel het essentieel voor de democratische controle is. Het verlangen naar transparantie dreigt totalitair te worden, of het nu gaat om de NSA, WikiLeaks of Greenpeace. In de Nederlandse politiek heeft transparantie de neiging ofwel ritualistisch te worden, waarbij de focus ligt op de privé-uitgaven van politici, ofwel bureaucratisch, wat uitmondt in minutieuze procedures van controle en verantwoording. Tegelijkertijd bedreigt de verzorgingsstaat, vooral op lokaal niveau, steeds meer het recht op geheimen van burgers die van overheidsdiensten afhankelijk zijn. De “checks and balances” in deze sferen zijn veel zwakker dan in de sfeer van de geheime diensten.

Over Paul Frissen

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Zijn boeken behandelen filosofische vragen over de staat, in het bijzonder in Nederland. Hij heeft geschreven over de obsessie met gelijkheid (De staat van verschil. Kritiek van de gelijkheid, 2007), over politiek leiderschap, elitarisme en aristocratie (Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek, 2010), over tragiek en fatalisme (De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek, 2013), en over geheimhouding en transparantie (Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie, 2016).

-->

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie