Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Viering XXXVe lustrum Quisque Suis Viribus

  • R.B. ter Haar Romeny
Datum
vrijdag 3 juni 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Klein Auditorium

€˜Theologie versus chronologie in de Hebreeuwse Bijbel, of: is er leven na de dood?

Het oudste theologische studentendispuut van Nederland, het Leidse Quisque Suis Viribus, wordt 175 jaar. Op 3 juni 2016 wordt dit lustrum feestelijk gevierd met een lustrumrede door prof. dr. R.B. ter Haar Romeny. De lustrumrede is voor ieder toegankelijk.

Na de lustrumrede vindt de boekpresentatie van '€˜Immer blijft de band, Quisque Suis Viribus 1841-2016' plaats.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.