Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

NVC congres 'Crossing Borders'

Datum
donderdag 9 juni 2016 - vrijdag 10 juni 2016
Locatie

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) vindt plaats op 9 en 10 juni, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden. Dit jaar is de aandacht gericht op criminaliteit en veiligheid vanuit Europees perspectief met het thema: Crossing borders. Migratie, terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.

Het huidige vluchtelingenvraagstuk raakt op uiteenlopende manieren de samenleving in Nederland en Europa en kan ook gevolgen hebben voor de criminaliteit, veiligheid en openbare orde. Mede ingegeven door actuele ontwikkelingen, kijken we tijdens dit congres naar grensoverschrijdende problemen en de maatschappelijke reacties daarop. Drie befaamde sprekers van eigen bodem hebben we bereid gevonden om het thema vanuit hun specifieke invalshoek te belichten. Prof. Dr. Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) zal ingaan op migratie, veiligheid en criminaliteit. Prof. dr. Bertjan Doosje (Universiteit van Amsterdam, Frank Buijs leerstoel) zal de aandacht richten op terrorisme en processen van radicalisering. Tot slot zal Prof. Dr. Cyrille Fijnaut (Universiteit Tilburg/KU Leuven) stilstaan bij grensoverschrijdende misdaad en de aanpak daarvan in Europees verband. 
Daarnaast is er tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen presenteren en ook andere criminologische thema’s aan de orde kunnen komen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.