Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Kunst en recht, kunst en onrecht

Datum
dinsdag 10 mei 2016
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Lorentzzaal

Op dinsdag 10 mei vindt een facultair symposium plaats onder de titel “Kunst en recht, kunst en onrecht”. Aanleiding is de gift, van de Leidse alumnus mr. Jan Maarten Boll, van het kunstwerk Homs van de Syrische kunstenaar Rabi Koria. Voor dit werk ontving Koria in oktober 2015 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uit handen van Koning Willem-Alexander. Bij die gelegenheid sprak de Koning: “Ervaringen uit verre streken kunnen in de Hollandse klei uitstekend wortel schieten en vrucht dragen. Syrië - een land waarin weerloos erfgoed momenteel ernstig wordt bedreigd - is in ons land in cultureel opzicht misschien minder bekend. Des te waardevoller dat we vandaag een jonge kunstenaar in ons midden hebben die de traditie koestert en verder draagt”.

De komst van Homs raakt onze faculteit op verschillende manieren. Zoals de Koning constateerde, wordt cultureel erfgoed in Syrië momenteel ernstig bedreigd; welke bescherming kan het recht bieden aan dat erfgoed? Hoe kan de kunstenaar nog inhoud geven aan zijn vrijheid van expressie in een situatie van oorlog, en welke impact heeft de ervaring van ontworteling, die onvermijdelijk gepaard gaat met een vlucht uit het land van herkomst, op zijn ontwikkeling als kunstenaar?

Maar de symbolische betekenis van het kunstwerk Homs gaat dieper en raakt onze faculteit in haar kern. Dat vrijheid en recht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, spreekt wel voor zich in een universiteit die is opgericht aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog – kort na de Beeldenstorm in de Lage Landen die, bij alle onderlinge verschillen, toch ook doet denken aan de vernietiging van beelden in het Midden-Oosten anno 2016. De vrijheid waarnaar ons motto Praesidium Libertatis verwijst, moet steeds opnieuw worden bevestigd en bevochten – soms in de meest dramatische omstandigheden, zoals Cleveringa in 1940 deed. Maar ook in het onderwijs moeten we steeds weer nieuwe generaties studenten het cruciale belang van recht en rechtsstaat voorhouden. Welke rol kan kunst daarbij spelen? En hoe leggen wij – juist op 10 mei, de dag van de Duitse inval in 1940 – een betekenisvolle relatie tussen de burgeroorlog in Syrië en de democratische rechtsstaat in Nederland?

Programma

Eerste deel:

  1. Opening door decaan
  2. Prof. Marco Bronckers interviewt Rabi Koria over Homs. Hoe is het werk tot stand gekomen, en wat probeerde de kunstenaar tot uitdrukking te brengen? Hoe verhoudt het werk zich tot Syrische tradities?
  3. Presentatie van de fotoserie Fog of war van Marlène Dumas, aan de hand van een korte video van filmmaker Rudolf Evenhuis
  4. Prof. Marco Bronckers interviewt Jan Maarten Boll en Laurens Jan Brinkhorst

Pauze

Tweede deel:

  1. Prof. Afsin Ellian spreekt over het thema kunst en (on)recht
  2. Bijdrage van de Juridische Faculteitsvereniging Grotius
  3. Prof. Marco Bronckers vragen en discussie
  4. Afsluiting door decaan
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.