Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Europese Subsidieregelingen

Datum
dinsdag 19 april 2016
Tijd

Nederland ontvangt sinds jaar en dag Europese subsidies vanuit de EU die vervolgens door nationale bestuursorganen worden verstrekt. Met deze Europese subsidies doen zich veel problemen voor. Deze problemen worden onder meer veroorzaakt door het feit dat het Europese subsidierecht op veel punten niet overeenstemt met het Nederlandse subsidierecht. Hoewel de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht in veel gevallen van toepassing is, kunnen de daarin neergelegde bepalingen daarom niet altijd onverkort worden toegepast.

In deze cursus komt aan de orde welke valkuilen bestaan in het kader van de verstrekking van Europese subsidies. De cursus richt zich op diegenen die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan dat Europese subsidies verstrekt, de rechterlijke macht die zich bezighoudt met het beslechten van geschillen inzake EU-subsidies, op subsidieadviseurs, subsidieontvangers en advocaten.

Voor meer informatie zie de website van het Juridisch PAO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.