Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Studiemiddag: Groene criminologie en veiligheidszorg

Datum
woensdag 20 april 2016
Tijd
Locatie
Avans Hogeschool
Ondewijsboulevard 2015
5223 DE 's-Hertogenbosch
Zaal
OC.006

Cahiers op de Campus is een initiatief van de hoofdredacteur van het Nederlandse-Belgische vaktijdschrift ‘Cahiers politiestudies’ Associate professor  Elke Devroe
De Cahiers Politiestudies (2006-2016) bestaan tien jaar, en kennen meer dan 700 lezers. Het zijn naslagwerken (boeken) over diverse thema’s zoals Restorative policing (Engelstalig), politieleiderschap, Policing multiple communities, Policing in Europe (Engelstalig), Evidence based Policing, Social Disorder, Technological led Policing, geweld en politie, integriteit en deontologie, tides and currents in police theories (Engelstalig), mensenrechten en politie, vernieuwing in de opsporing, Ethnic profiling, outsourcing policing, enz…Bekijk de volledige lijst.

Het thema van de derde bijeenkomst is ‘Groene criminologie en veiligheidszorg’ (Cahier 38). Tijdens deze studiemiddag onderzoeken we wat de groene criminaliteit betekent voor de politiewerking. Is de politie in staat om over de eigen landsgrenzen heen samen te werken en internationale vormen van groene criminaliteit het hoofd te bieden? Ook nietpolitionele actoren krijgen aandacht, waarbij gedacht wordt aan inspectiediensten, milieuadministraties, douanediensten en NGO’s. Zij zijn voor de politie belangrijke partners in de veiligheidszorg.


Programma

13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur                                                              Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, Associate professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies
13.45 uur Ontbossing en criminaliteit in de Braziliaanse Amazone
Tim Boekhout van Solinge, Universitair docent, Universiteit van Utrecht
14.05 uur Tussen hoop en vrees: de toekomst van de olifant in vier Afrikaanse landen
Philippe De Baets, Consulent ABVV Oost-Vlaanderen​
14.25 uur Afval als georganiseerde, bedrijfs- en milieucriminaliteit. Implicaties voor preventie en controle
Lieselot Bisschop, Postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit Gent (IRCP) & Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam
14.45 uur Pauze met koffie en thee
15.15 uur Beren op de weg. Het ontstaan van en commentaar op de dierenpolitie
Janine Janssen, Lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, xpertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool
15.35 uur Kritische reflectie op de bijdragen in Cahier 38
Roel Willekens, Commissaris van Politie, Programmamanager Milieucriminaliteit
15.55 uur Discussie o.l.v. Janine Janssen
16.30 uur Afsluiting 
Elke Devroe
16.35 uur  Informele borrel

 

Prijs

 €65,-  (incl. koffie, borrel en een exemplaar van het Cahier Politiestudies nr. 38 'Groene criminologie en veiligheidszorg', uitgeverij Maklu.

Inschrijven

Op de website van het “Centre of Policing and Security” kunt u zich inschrijven. Deadline 18 april 2016. 

Betaling

Na ontvangst van een factuur met vermelding van het factuurnummer.

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.