Universiteit Leiden

nl en

Debat

The referendum on the Ukraine-EU association agreement: What is it really about?

Datum
maandag 4 april 2016
Tijd
Locatie
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Zaal
1.A20

4 april 2016: Panel discussion on the referendum about the EU-Ukraine association agreement

Op 6 april 2016 kunnen burgers in Nederland zich uitspreken over het associatieverdrag tussen Oekraine en de Europese Unie. De officiële vraagstelling in dit referendum betreft een nogal technisch internationaal verdrag. Veel mensen vragen zich af waar het in dit referendum werkelijk om gaat.

Vanuit het perspectief van de internationale betrekkingen kun je je afvragen hoe het verdrag de geopolitieke positie van Oekraine beinvloedt. Krijgt het land een stevige positie in het ‘kamp Europa’? Zal het verdrag de spanningen met Rusland niet aanwakkeren? Wat betekent een eventuele associatie voor de moeizame democratisering en het corruptieprobleem in Oekraine? En vanuit economisch oogpunt: bevordert het verdrag daadwerkelijk de handel tussen Oekraine en Europa en wat zijn daarvan de gevolgen?

Voor Nederland wordt dit de eerste keer dat een niet-bindend correctief referendum wordt gehouden. Waardoor laten de kiezers zich leiden: door de specifieke vraag die voorligt, of door hun opvattingen over uitbreiding en hervorming van de EU? Of door meer algemene sentimenten jegens de regering of de gevestigde politieke orde?

Een panel van experts zal het ‘Oekrainereferendum’ bezien vanuit deze verschillende perspectieven. Er zal ook ruimschoots gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Voertaal: Engels

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.