Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Junius Symposium voor jonge Oudgermanisten II

Datum
donderdag 7 april 2016
Tijd
Serie
Junius Symposium voor jonge Oudgermanisten
Locatie
Gravensteen
Pieterskerkhof 6
2311 SR Leiden

Van slagveld stropers in Oudengelse heldenpoëzie tot klinker-epenthese in vroeg Germaanse runeninscripties

Het Junius Symposium heeft tot doel jonge onderzoekers die in Nederland en België onderzoek doen naar de Oudgermaanse talen en culturen bij elkaar te brengen. Het symposium biedt een podium voor nieuwe ideeën en geeft de mogelijkheid om andere jonge, maar ook meer ervaren collega’s in het veld te leren kennen. Op deze manier wordt een nieuwe generatie onderzoekers gestimuleerd bij de beoefening van de Oudgermanistiek in Nederland en België.

De onderwerpen van de lezingen lopen van de geschiedenis van sterke en zwakke werkwoorden in de Germaanse talen tot de Oudengelse glossen van de Lindisfarne Gospels, van negatie in het Middellaagduits tot de doop-rituelen van de Germaanse stammen in de vroege Middeleeuwen. Een interessante mix van sprekers, onderwerpen en benaderingswijzen ten aanzien van de taal, cultuur en geschiedenis van de Germaanse volkeren in de Middeleeuwen.

Keynote: Guus Kroonen (Københavns Universitet) De toekomst van de paleolinguïstiek

Guus Kroonen
Guus Kroonen

Guus Kroonen (1979) is  in 1997 begonnen met de studie Scandinavische Talen & Culturen aan de Universiteit van Amsterdam voordat hij in 1998 overstapte naar de studie Vergelijken Taalwetenschap aan de universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen verkreeg hij een aioschap in Leiden waarmee hij als wetenschappelijker medewerker aan het New Indo-European Dictionary Project werkte en college gaf over de Oudgermaanse talen Gotisch, Oudnoors en Oudzweeds. Guus Kroonen verdedigde in 2009 zijn promotieonderzoek naar de klinkerwisseling in de Oudgermaanse naamwoorden die tot de n-stam-declinatie behoren en in 2013 verscheen zijn monumentale etymologische woordenboek van het Proto-Germaans in de Leiden Indo-European Dictionary Series.

Tegenwoordig is Guus al enkele jaren actief als postdoc aan de universiteit van Kopenhagen, waar hij onderzoek doet naar het taal- en cultuurcontact in de bronstijd tussen de neolithische boeren van Noordwest Europa en de eerste binnenvallende Indo-Europeanen. Vooral de raakvlakken tussen historische taalkunde, archeologie en genetica interesseren hem bijzonder.

Door verwante talen te vergelijken kunnen we niet alleen de woordenschat herleiden van lang vervlogen oertalen, maar indirect ook de cultuur van de sprekers ervan. Taalwetenschappers hebben zo exclusieve toegang tot bewijsmateriaal dat verborgen blijft voor onderzoekers van andere historische disciplines, zoals de archeologie en de genetica. Ook het Germaans bevat fascinerende bewijsmateriaal over de culturele context waarin het Indoeuropees oorspronkelijk werd gesproken, maar ook over de culturele invloeden die de toekomstige sprekers van het Germaans later ondergingen. Hoe kunnen we deze kennis ontsluiten.

Patroon: Franciscus Junius

Franciscus Junius

Het Junius Symposium voor Jonge Oudgermanisten is vernoemd naar Franciscus Junius (1591-1677), student aan de Universiteit Leiden en pionier op het gebied van de wetenschappelijke bestudering van de Oudgermaanse talen. Hij maakte onder andere de eerste moderne editie van de Gotische bijbel van Wulfila en is beroemd vanwege het handschrift met Oudengelse gedichten dat zijn naam draagt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.