Universiteit Leiden

nl en

Debat

Seminar Bestuur en Toezicht in de semi-publieke sector, de situatie na Meavita

Datum
vrijdag 18 maart 2016
Tijd

Er zijn toenemende zorgen over de governance van en het toezicht op de de semipublieke sector. Denk aan de reeks affaires bij woningcorporaties (Vestia, Servatius, Rochdale), het onderwijs (InHolland, Amarantis, ROC Leiden) en in de zorg (Philadelphia, Meavita). Niet alleen het feit dat hierbij in belangrijke mate algemene middelen zijn betrokken, maar ook het gegeven dat met de semipublieke sector veel werkgelegenheid  gemoeid is, maakt dat nagedacht moet worden over hoe beter bestuur en toezicht meer waarborg kan bieden. De Ondernemingskamer gaf hiertoe onlangs met zijn Meavita-beschikking een belangrijke, hernieuwde aanzet. 

Meer transparantie en verantwoordelijk handelen

Anderzijds blijkt aanscherping van sectorspecificieke wetgeving en sectorcodes in de praktijk maar een beperkt effect te sorteren. Door het stimuleren van meer betrokkenheid van belangengroeperingen (werknemers, cliënten, huurders en pensioengerechtigden) en verhoging van het risico van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen hoopt de wetgever meer transparantie en verantwoordelijk handelen af te dwingen. 

Te ver doorgeschoten?

De vraag is echter of met dit laatste instrument niet te ver wordt doorgeschoten, met als gevolg dat juist gekwalificeerde personen worden afgeschrikt om dergelijke functies uit te oefenen. Kent het voorliggende wetsvoorstel Bestuur en Toezicht overigens geen ernstige hiaten? Staan de overheid nog andere instrumenten ter beschikking? Is het rechtspersonenrecht nog wel voldoende geëquipeerd voor deze sector, of is er behoefte aan een andere rechtsvorm? Is goed bestuur en toezicht in de semi-publieke sector nog wel mogelijk bij krimpende budgetten en de aangescherpte eisen die de politiek aan instellingen stelt

Leidse Seminar

Deze en andere vragen staan centraal tijdens het Leidse Seminar Bestuur en toezicht in de semipublieke sector: de situatie na Meavita. Deskundigen uit zowel de academische wereld als de praktijk gaan met elkaar en de aanwezigen in debat en geven hun visie op deze actuele problematiek.

Website JPAO

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.