Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Congres Academisch ondernemerschap in juridische context: op weg naar adequate regelgeving?

Datum
dinsdag 29 maart 2016
Tijd

Universiteiten en hogescholen betreden steeds vaker en met steeds meer activiteiten de markt. Zij verzorgen onderwijs voor professionals, doen contractonderzoek en werken samen met het bedrijfsleven. Uit het recente veldonderzoek ‘Private activiteiten van bekostigde instellingen’ van de Onderwijsinspectie blijkt dat het aandeel van private baten van universiteiten gemiddeld 18% (ruim 1 miljard Euro in 2013) van de totale baten bedraagt. Het veldonderzoek laat tevens zien welke risico’s kleven aan het academisch ondernemerschap, zoals het weglekken van publieke middelen naar private activiteiten (kruissubsidiëring) en vraagtekens rond eerlijke concurrentie (staatssteun) en belangenverstrengeling (wetenschappelijk integriteitskwesties).

Deze risico’s worden in de huidige onderwijswet- en regelgeving onvoldoende helder geadresseerd, wat leidt tot rechtsonzekerheid. De regels die er wel zijn liggen vast in beleidsregels en gedragscodes. Het is voor betrokken partijen niet altijd duidelijk hoe ver deze gedragsregels strekken en hoe dwingend zij zijn.
Daarnaast zijn er algemene nationale en Europeesrechtelijke regels over economische activiteiten van (semi-) publieke instellingen, maar onderwijsinstellingen worden daarin vaak uitgezonderd. Al met al leidt dit tot een complexe regulering van private activiteiten van instellingen in het hoger onderwijs.

Minister Bussemaker van OC&W heeft al aangegeven dat deze situatie moet veranderen. De vraag hoe dat
moet staat tijdens dit congres centraal. In dat kader worden vragen als: ‘hoe worden private activiteiten
momenteel genormeerd?’, ‘waar knelt de regelgeving in de praktijk?’ en ‘welke lessen zijn er te trekken uit het veldonderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie?’ besproken in lezingen en tijdens discussies met een panel en de zaal. Zo worden de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en wordt gezocht naar aanknopingspunten voor een breed gedragen wet- en regelgevend kader.

Juridisch PAO

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.