Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

De waarde van de sociaaldemocratie

  • Ruud Koole
  • Henk te Velde
  • Prof. dr. Gerrit Voerman (Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen)
  • Drs. Monika Sie Dhian Ho (Directeur Wiardi Beckman Stichting)
Datum
vrijdag 5 februari 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Zaal 1

Affice SDAP 'Stemt rood'Precies zeventig jaar geleden werd de Partij van de Arbeid opgericht en dat is een goede aanleiding tot bezinning en bespiegeling. Is de partij die een doorbraak in de Nederlandse politiek moest forceren een succes geworden? Is de belofte van destijds om de sociaaldemocratie uit de SDAP mee te nemen naar de na-oorlogse periode ingelost? En wat te denken van de toekomst? Is er Ć¼berhaupt een toekomst voor de sociaaldemocratie in Nederland, en zo ja: hoe ziet die er uit?

Dr. Adriaan van Veldhuizen (Geschiedenis, Universiteit Leiden) spreekt over de vroegste geschiedenis van de Nederlandse sociaaldemocratie en vraagt zich af wat daarvan nog over is in het huidige politieke landschap.

Prof. dr. Gerrit Voerman (Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen) analyseert 70 jaar Partij voor de Arbeid en loopt daarmee vooruit op de bundel over de PvdA die binnenkort verschijnt en waarvan hij medeauteur is.

Drs. Monika Sie Dhian Ho (Directeur Wiardi Beckman Stichting) schetst de huidige stand van zaken binnen de PvdA en vertelt over de projecten die de Wiardi Beckman Stichting momenteel opzet.

Prof. dr. Ruud Koole (Politieke wetenschappen, Universiteit Leiden) werpt een blik op de toekomst en bespreekt de mogelijkheden en onmogelijkheden van een sociaaldemocratie voor de 21ste eeuw.

Na afloop vindt een paneldiscussie plaats onder leiding van 

Prof. dr. Henk te Velde (Geschiedenis, Universiteit Leiden) waarin de inleiders met elkaar en met de zaal in gesprek gaan over de Waarde van de Sociaaldemocratie. 

Na afloop wordt er geborreld in de Faculty Club van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.