Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium 'Kansen in het koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015'

  • Minister Bussemaker
  • Pieter Slaman, Wouter Marchand, Ruben Schalk
  • Job Cohen
  • Stefan Wirken
  • Maarten van Poelgeest
  • Glenn Thodé
  • Tycho Wassenaar
  • Simon Theeuwes
  • Henk te Velde
Datum
1 februari 2016
Tijd
Bezoekadres
Gotische Zaal
Paleisstraat 1 (ingang tegenover Paleis Noordeinde)
Den Haag

Sinds 1815 geeft de Rijksoverheid financiële steun aan jongeren die een opleiding volgen. De bedoelingen daarachter konden sterk verschillen: van natievorming tot economische ontwikkeling en van bescherming van de elite tot gelijkheid van kansen. Ook de resultaten liepen uiteen. Sommige maatregelen werkten goed, anderen averechts.

Deze twee eeuwen ervaring met studiefinanciering zijn samengebracht in een fraai vormgegeven overzichtswerk op basis van drie proefschriften. De auteurs Pieter Slaman, Wouter Marchand en Ruben Schalk benaderen hierin de geschiedenis van de Nederlandse studiefinanciering vanuit een politieke, sociaal-emancipatorische en economische invalshoek. Samen werpen zij nieuw licht op aloude èn actuele discussies rond studiebeurzen. Een hoofdstuk, bij wijze van voorproef, vindt u hier. Het boek zal verschijnen bij uitgeverij Boom.

Maandagmiddag 1 februari 2016 tussen 14:00 uur – 17:00 uur zal minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Gotische Zaal te Den Haag het eerste exemplaar van het boek Kansen in het koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015 in ontvangst nemen. Vervolgens zullen enige betrokkenen vanuit onderwijs, studentenorganisaties en overheid met elkaar in debat gaan over belangrijke aandachtspunten in het boek.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van de universiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorlopig programma

13.30  Ontvangst

14.00  Aanvang symposium onder leiding van Dick-Gert Smid

14.10  Korte inleiding door de drie auteurs
- Ruben Schalk
- Pieter Slaman
- Wouter Merchand

14.25  Overhandiging van het boek aan minister Jet Bussemaker

14.40  Pauze

15.00  Reflecties van vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen:
- Job Cohen (UAF, vluchtelingen-studenten) 
- Henk te Velde (Universiteit Leiden)
- Stefan Wirken (LSVB)
- Tycho Wassenaar & Simon Theeuwes (ISO)
- Maarten van Poelgeest (voormalig voorzitter LSVB en wethouder Amsterdam)
- Glenn Thodé (rector Universiteit van Aruba)

15.55  Afsluiting

16.00  Receptie

Proefschriften

Wouter Marchand - 'Onderwijs mogelijk maken'

Pieter Slaman - 'Staat van de Student'

Ruben Schalk - Splitting the bill: matching schooling to Dutch labour markets, 1750-1920

Contact

Aanmelden via: kanseninhetkoninkrijk@cdh.leidenuniv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie