Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Molecular characterization of copper-dependent enzymes involved in Streptomyces morphology

  • M.L.C. Petrus
Datum
donderdag 18 februari 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

Prof.dr. Gilles van Wezel

Over het onderzoek

Marloes Petrus heeft onderzoek gedaan naar de groei en ontwikkeling van Streptomyceten in vloeibare culturen.

Streptomyceten zijn bacteriën die van nature belangrijke producten maken, zoals antibiotica en allerlei enzymen. De productie van deze stoffen is afhankelijk van de groeivorm van de bacterie.

In de grond groeit de bacterie als een netwerk van draden, zoals ook sommige schimmels doen. Voor productie van belangrijke stoffen worden Streptomyceten in grote vloeibare cultures gegroeid, waarbij het netwerk van draden vaak samenklontert tot zogenaamde pellets.

Omdat dit niet altijd gunstig is voor de productie, heeft Petrus onderzoek gedaan naar moleculen op het oppervlakte van de bacterie die invloed hebben op het vormen van pellets. Zij ontdekte ook dat de productie van sommige moleculen afhankelijk is van de aanwezigheid van voldoende koper-zouten in het groeimedium. 

De gebruikte techniek

Petrus gebruikte een speciale techniek voor het analyseren van grote aantallen Streptomyces pellets: de Complex Object Parametric Analyzer and Sorter (COPAS). Met deze techniek kun je heel gemakkelijk de grootte van pellets meten.

Vervolgens zijn sommige stukjes DNA (genen) uit de bacterie verwijderd die anders zouden zorgen voor de productie van oppervlaktemoleculen. Met een combinatie van de COPAS en microscopie werd het effect van de aanwezigheid en afwezigheid van deze moleculen op pellet-vorming gemeten. 

Toepassing voor de maatschappij

De kennis die met dit onderzoek is vergaard is van fundamenteel belang voor het begrijpen van de factoren die ten grondslag liggen aan de groei en ontwikkeling van deze bijzondere bacterie, maar ook voor het verbeteren van de industriële productie van bijvoorbeeld antibiotica en enzymen met Streptomyceten. 

Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van Dennis Claessen en Gilles van Wezel. 

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
T: 071 -5273282
E:   i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.