Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Lezing: Parlementaire besluitvorming en snelle militaire reactiemachten

Datum
vrijdag 12 februari 2016
Tijd
Locatie
Ministerie van Defensie
Ingang: Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag

Het onlangs verschenen AIV-advies ‘ Inzet van snelle reactiemachten ’ vormt de directe aanleiding voor dit seminar. Het advies kan worden geraadpleegd via www.aiv-advies.nl. De behoefte aan snel inzetbare militaire eenheden, waaronder de EU Battlegroups en de VJTF, is de laatste tijd toegenomen als gevolg van instabiliteit aan de zuid- en oostflank van de EU. Dit roept de vraag op wat de rol van parlementen is bij eventuele inzet van snelle reactiemachten en op welke manier interparlementaire samenwerking gestalte kan krijgen.

Programma

De lezing wordt geopend met een inleiding van LtGen. Jan Broeks (Hoofd Nederlandse Permanente Militaire Vertegenwoordiging bij de EU en NAVO Militaire Comités) over snelle militaire reactiemachten. Aansluitend zal prof. Wolfgang Wagner (Universiteit van Amsterdam) ingaan op de rol van parlementen in Europa bij de inzet van militaire eenheden.
De lezing wordt afgesloten met een paneldiscussie met leden van de volksvertegenwoordiging, de heer drs. Jasper van Dijk (SP-Tweede Kamerfractie, onder voorhand), mevr. drs. Angelien Eijsink (PvdA-Tweede Kamerfractie), Generaal-majoor b.d. Frank van Kappen (VVD-Eerste Kamerfractie) en mevr. drs. Wassila Hachchi (D66-Tweede Kamerfractie).

Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer zal als dagvoorzitter optreden.


Aanmelden

De lezing is alleen bedoeld voor studenten van Universiteit Leiden.

Studenten kunnen zich tot maandag 25 januari aanmelden voor deze lezing door een email te sturen naar cbakker@clingendael.nl o.v.v. studentendeelname 12/2.

Je deelname wordt dan bevestigd. Bij verhindering na aanmelding ontvangen wij wel graag een afwezigheidsbericht.

Indien het aantal aanmeldingen te hoog is, zullen late aanmelders op een reservelijst worden geplaatst. Voor toegang tot het ministerie van Defensie heb je een geldig ID nodig. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.