Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Investigating self-representation with virtual reality

  • K. Ma
Datum
18 februari 2016
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. B. Hommel

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
T: 071 -5273282
E:   i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl

Is die hand wel van mij?

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie