Universiteit Leiden

nl en

Debat

Cahiers op de Campus: Studienamiddag 'Verantwoording en Politie'

Datum
donderdag 28 januari 2016
Tijd
Locatie
Hoofdbureau Politie Den Haag
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag

Cahiers op de Campus is een initiatief van de hoofdredacteur van het Nederlandse-Belgische vaktijdschrift ‘ Cahiers politiestudies’ Associate professor  Elke Devroe
De Cahiers Politiestudies (2006-2016) bestaan tien jaar, en kennen meer dan 700 lezers. Het zijn naslagwerken (boeken) over diverse thema’s zoals Restorative policing (Engelstalig), politieleiderschap, Policing multiple communities, Policing in Europe (Engelstalig), Evidence based Policing, Social Disorder, Technological led Policing, geweld en politie, integriteit en deontologie, tides and currents in police theories (Engelstalig), mensenrechten en politie, vernieuwing in de opsporing, Ethnic profiling, outsourcing policing, enz…Bekijk de volledige lijst.

Elk Cahier wordt reeds jarenlang vergezeld van een studiedag over het thema in België. Recentelijk worden onder de titel ‘Cahiers op de Campus’ bijkomend thema studiedagen in Nederland georganiseerd. De kick-off met ‘Outsourcing Policing’ was een groot succes. Tijdens deze namiddag werden contacten gelegd. Zo kwam één van de deelnemers G4S nadien een gastles geven voor CSM studenten in het CSM vak ‘privatisation’ en modereerde prof. P.Ponsaers een studentendebat in het CSM vak ‘Governance of crime and Social Disorder’. De tweede bijeenkomst werd georganiseerd i.s.m. de politie Den haag en gaat door in haar lokalen rond het thema ‘Verantwoording en Accountability’ ( Cahier 37).

Accountability is één van de kernproblemen van de politieorganisatie, en een absolute noodzaak voor een democratische politie. Ook het vraagstuk van de interne en externe controle zijn nauw verbonden met dit thema. Hoe afhankelijk zijn deze vormen van controle? Hoe verhouden intern en extern toezicht zich ten opzichte van elkaar? Kan het interne toezicht het externe toezicht op de hoogte stellen?
Het zijn een aantal van de vragen die op deze studiemiddag aan het licht worden gesteld.

Programma

13.00 uur   

Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur 

Welkom
door dagvoorzitter Elke Devroe, Associate professor universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs en Paul van Musscher, politiechef Eenheid Den Haag

13.35 uur

Doen wat nodig is, kwalitatieve sturing en verantwoording
Tom van Dijk, Consultancy, Paul van Musscher & Peter Versteegh, adviseur eenheidsleiding Politie Den Haag

13.55 uur

Rijkere verantwoording
Jan Nap, lector Politieacademie Apeldoorn

14.15 uur

Verantwoordelijk en verantwoord. Nationale politie en veranderende lokale
verantwoording in Nederland

Lex Cachet, Erasmus Universiteit Rotterdam, bestuurskunde

14.35 uur

Pauze

15.00 uur 

Publieke verantwoording in een pluriform politiebestel
Jan Terpstra, Hoogleraar universiteit Nijmegen

15.20 uur

Kritische reflectie op Cahier Politiestudies 37: Verantwoording en Politie
Jelle Janssens, Professor universiteit Gent

15.40 uur

Discussie
Paul Ponsaers (discussieleider), voorzitter Centre for Policing & Security

16.40 uur

Afsluiting
Elke Devroe

16.45 uur

Informele babbel

 

Prijs

€ 65,- koffiepauze, borrel en  Cahier Politiestudies nr. 37 ‘Verantwoording en Politie’ (Maklu).
Haagse politiemedewerkers betalen € 35.

Inschrijven

Op de website van het “ Centre of Policing and Security” kunt u zich inschrijven. Deadline 18 januari 2016. Gelieve om veiligheidsredenen uw geboorteplaats en geboortedatum bij de online registratie op te geven. Indien wij over die informatie niet beschikken kunnen wij u helaas geen toegang verlenen.

Betaling

Na ontvangst van een factuur met vermelding van het factuurnummer.

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.


 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.