Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Taking Control of Charge Transfer: strategic design for solar cells

Datum
maandag 21 december 2015
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(s): Prof.dr. H.J.M. de Groot

Contact persvragen
Inès van Arkel, Adviseur wetenschapscommunicatie                             
T: 071 -5273282. E:   i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.